Zoek naar een lied

Met één zoekopdracht direct een lied vinden in Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk? Of een lied uit een andere bundel terugvinden in dit nieuwe Liedboek? Op deze website kan het!

Selecteer een bron en voer het nummer in:

bron
nummer
titel

Zoekresultaat

Wegwijzer voor het Liedboek 2013

Liederen zoeken uit/van het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk

Op 25 mei 2013 verscheen het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. De liederen in dit nieuwe Liedboek voor de protestante eredienst (psalmen en gezangen) zijn geselecteerd uit vele bronnen, waaronder Liedboek voor de Kerken  (1973), Zingend Geloven, Tussentijds. Maar ook bundels met liederen van één dichter zijn hiervoor gebruikt:  Zolang er mensen zijn (Huub Oosterhuis) en Jij, mijn adem (Sytze de Vries).

Deze website is ontwikkeld om het predikanten, organisten, cantores, dirigenten of liturgiecommissies gemakkelijk te maken snel hun weg te vinden in het nieuwe liedboek.  

Selecteer de bron, bijv. Liedboek 1973, en voer een nummer in, bijv. 300. Als resultaat wordt dan getoond dat dit in het Liedboek 2013  te vinden is onder nummer 769. Indien er mutaties in tekst of melodie hebben plaatsgevonden, wordt een ‘opmerking’ getoond. Het is ook mogelijk te zoeken naar de oorspronkelijke bron van een lied uit het Liedboek 2013. Bijv. Lied 119A is eerder gepubliceerd in Tussentijds 42, Zingend Geloven (deel 5) nummer 13, en Jij, mijn adem nummer 63.

Er zal continue worden gewerkt aan uitbreiding en verbetering van deze transponeringstabellen. Te denken valt aan het toevoegen van bronnen, aanvullingen met bijbelse referenties of liturgisch element. Tips en suggesties zijn van harte welkom.

Wie belangstelling heeft voor de integrale versie van de bestanden kan deze bestellen via de webwinkel van de Stichting Kerkmuziek Netwerk. Een preview van het boekje is hier in te zien.

Opmaat Producties Den Haag OpMaat Producties organiseert en produceert klassieke concerten in de Haagse regio. Daarnaast biedt OpMaat producties diverse registers bij liedmateriaal voor gebruik in de (protestantse) erediensten.

Telefoon: 06-30295178
Website: www.opmaat-producties.nl
Email: info@opmaat-producties.nl